Algemene voorwaarden

Contact:

E-mail: shop@yogachicks.nl
KVK-nummer: 80787037
Btw-identificatienummer: NL003489074B23

1. Algemeen

1-1 Op alle leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. Verzendkosten

3-1 Voor verzending van de kleding binnen Nederland brengt YogaChicks.nl te allen tijde verzendkosten in rekening. Dit bedrag bedraagt €4,95 per bestelling, ongeacht grootte van het pakket. Voor verzending elders in Europa gelden andere tarieven. Deze worden berekend bij de check-out.

3-2 Afhankelijk van het aantal items / volume wordt je bestelling als een brievenbuspakket of groot pakket verzonden.

4. Betaling

4-1 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van je bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

4-2 Elke bestelling wordt geleverd na betaling. Je kunt betalen via:

- iDEAL
- Klarna
- PayPal
- Creditcard
- ShopPay/GooglePay
- middels een overschrijving via bank- of girorekening.

Indien gekozen voor de laatste optie dient de betaling volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert YogaChicks.nl de bestelde items voor je. Mocht YogaChicks.nl de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de items weer vrijgegeven voor de verkoop.

4-3 YogaChicks.nl verzendt een bevestiging per e-mail als je betaling binnen is.

5. Levering

5-1 Alle items worden, indien doordeweeks voor 16.00 uur besteld, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij PostNL. Er wordt iedere werkdag verzonden.

5-2 Mocht om een bepaalde reden aanbieding bij PostNL binnen een werkdag niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met je opgenomen.

5-3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar je verzonden.

5-4 PostNL bezorgt in de regel binnen 3 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.

5-5 Alle kleding op de website is leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een item tijdelijk niet op voorraad is dan word je hiervan onmiddellijk van op de hoogte gebracht of staat het op de bestelbevestiging. Indien YogaChicks.nl je bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, word je hiervan op de hoogte gesteld en heb je de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

5-6 Indien na 2 bezorgpogingen het pakket niet afgeleverd kan worden door afwezigheid, wordt het pakket teruggezonden naar YogaChicks.nl. De verzendkosten restitueren wij niet. Er zal contact worden voor een nieuwe verzending, die je eerst dient te betalen.

5-7 YogaChicks.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

6. Retourneren en ruilen

6-1 Aankopen na 1 september kunnen NIET meer geruild of geretourneerd worden. Dit omdat het een opheffingsuitverkoop betreft. 

7. Aansprakelijkheid

7-1 De afgeleverde items bezitten die eigenschappen die op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per mail voorleggen.

7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. YogaChicks.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Yogachicks.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7-3 YogaChicks.nl is niet verantwoordelijk voor tik- en zetfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door YogaChicks.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7-4 Yogachicks.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft YogaChicks.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat YogaChicks.nl houden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door YogaChicks.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen en suggesties

YogaChicks.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht je vragen, klachten of suggesties hebben over de kleding en/of dienstverlening dan wordt YogaChicks.nl daar graag telefonisch of per e-mail (info@yogachicks.nl) van op de hoogte gebracht.

11. Klachtenregeling

11.1 YogaChicks.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij YogaChicks.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij YogaChicks.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door YogaChicks.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 Een klacht schort de verplichtingen van YogaChicks.nl niet op, tenzij YogaChicks.nl schriftelijk anders aangeeft.

11.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door YogaChicks.nl, zal YogaChicks.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van YogaChicks.nl.